ARKİTEK’in elektronik haberleşme çözümleri, bir hizmet sağlayıcının veya kurumsal ağın IP altyapı ihtiyaçlarını uçtan uca ve her katmanda sağlamak üzere tasarlanmıştır – her ölçekte ve her servis için. Tüm haberleşme çözümlerimiz, ortak olarak, en üst seviye performans, güvenilirlik, ölçeklendirilebilirlik, dönüşebilirlik ve uygun maliyet avantajlarını sağlamak üzere tasarlanmış, test edilmiş, doğrulanmış ve optimize edilmişlerdir.


Tümleşik Paket Omurga Ağı

ARKİTEK’in Tümleşik Paket Omurga Ağ Çözümü, temel olarak, ticari ağlarda paket ve devre anahtarlanmış abone trafiği, sinyalleşme, ağ yönetim ve faturalama verisi için haberleşme istasyonları içerisinde (intra-site) ve istasyonlar arası (inter-site) bağlantı ve paket taşıma hizmeti sağlar. Üretici bağımsız çoklu-hizmet IP altyapısı çekirdek ağı erişim ağlarına, hizmet ağlarına, veri merkezlerine, faturalandırma sistemlerine, Internet’e, eş operatörlere ve kurumsal ağlara bağlamaktadır.

Sabit Genişbant Abone Sonlandırma Mimarisi

ARKİTEK’in PPP Abone Sonlandırma (PPP Termination Architecture / PTA) Mimari Çözümü, genişbant internet erişim hizmet sağlayıcılarının kendilerine ait veya paylaşmakta oldukları şebekeleri hızlı ve etkili bir biçimde uygulamak, en verimli şekilde kullanmak ve değişen abone ihtiyaçları doğrultusunda genişleyebilmek için bir taslak sağlar. PTA çözümü sektörel standartlar, ulusal yasal düzenlemeler, kendisini kanıtlamış örnek uygulamalar ile uyumludur.

IPv6’ya Geçiş

ARKİTEK’in IPv6’ya geçiş çözüm ve hizmetleri internet hizmet sağlayıcılara, IPv6 protokolüne adım adım , kontrollü ve yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlar. Öncelikle ağınızın bugünkü (as-is) durumu ile hedeflenen (to-be) mimarisini kıyaslayarak aradaki farkları ortaya koyarız, bir dönüşüm stratejisi belirler ve geçişin olası etkilerini analiz ederiz, geçişi planlar ve son olarak, adım adım bir yaklaşım ile, yeni IPv6 tabanlı hizmetleri devreye alırız.

VPN

ARKİTEK’in Sanal Özel Ağ (VPN) Çözümü, her ölçekteki kuruluşun coğrafi olarak dağıtılmış fiziksel ağlarını halka açık internet altyapısı üzerinden güvenli bir şekilde birbirine bağlar ve ofis dışındaki çalışanların şirket ağ kaynaklarına erişebilmesini sağlar.

Carrier-Grade NAT

ARKİTEK’in Ağ Adresi Çevirisi (CGNAT) Çözümü, ticari operatörler ve büyük şirketler için IPv4 adres alanlarını IPv6’ya geçirme aşamasına kadar en yalın şekilde korumak ve verimli bir şekilde kullanmak imkanı sunar.