“Her zaman çevrimiçi” vizyonumuz, telekomünikasyon teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile birlikte, tahmin edilenden çok daha önce gerçekleşiyor. 14.4kbps’lik ilk GPRS hızları, 1Gbps’nin üzerindeki mevcut 5G hızlarına yükseldi. Bu gelişime ayak uydurabilen operatörler ve servis sağlayıcılar için tüm bu değişiklikler sayısız gelir fırsatı ile beraber birçok operasyonel zorluk da getiriyor.

Sadece insanları değil aynı zamanda nesneleri de birbirine bağlamaya dönüşen yarış, geleneksel iş modellerine meydan okuyor ve birçok hizmet sağlayıcıyı rekabetçi kalabilmek için sürekli yenilik yapmaya zorluyor. Yeni hizmetler için pazara çıkış zamanı gelirleri artırmakta kritik hale geldiğinden, operatörler, mevcut ağ kapasitesini düzenli olarak artırmak ve kapasiteyi verimli olarak kullanmak durumundadır.

Hizmet sağlayıcılar, bir teknolojiyi kurup bir sonrakini beklemek lüksüne sahip olmadan, kanıtlanmış, doğrulanmış IP altyapısı çözümleri ile ağ bileşenlerini birleştiren, yeni özellikleri ve ağ uygulamalarını hızlıca sağlayabilen ekipman üreticilerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, bu kadar hızlı gelişen teknolojiyle, çok yetenekli ürün uzmanları bulmak zordur. Bu nedenledir ki birçok hizmet sağlayıcı günümüzde, ağ planlama, tasarım, dağıtım ve bakım gibi teknik fonksiyonları yerine getirmek için üreticilere güvenmesi ve beraber çalışması da gerekiyor.

Bu hızlı evrimin bir başka gerçeği de, birçok mobil teknoloji neslinin birlikte varolması ve yaşaması gereksiniminin kaçınılmazlığıdır. Satınalma ve sahip olma/işletme maliyetlerini azaltmanın, ticari operatörler için zorunlu olduğu bir dünyada, gelecekteki teknolojilere uyum sağlamak için satın aldıkları ağ çözümlerinin ölçeklenebilirliğini garanti etmek için üreticiler her zaman baskı altındadırlar.

Özetle, operatörler pahalı forklift yükseltmelerini ve personelin tekrarlayan eğitim masraflarını önlemek için hem geleceğe dönük hem de geriye uyumlu ağ çözümlerine yatırım yaparlar.

Çözüm

Operatörlerin, sürekli olarak artan trafik yükünü taşıyabilmek için ağlarını dönüştürmeleri ve yeni hizmetleri hızla devreye alabilmeyi destekleyen operasyonel bir model benimsemeleri gerekirken, önceden test edilmiş ve doğrulanmış uçtan uca IP altyapı çözümlerimiz ve uzmanlığımız bu dönüşümü mümkün olduğu kadar sorunsuz ve verimli hale getirmeye yardımcı olur.

Tecrübeli mühendis ve mimarlarımız, uzun yıllarını sabit, mobil ve bütünleşik ağ tasarımı, planlama, kurulum ve bakım destek konularında çalışmak için harcadılar. Elektronik haberleşmenin hızlı geliştiği dünyada dolaşmaya hazır olduğunuzda, ARKİTEK, en stratejik varlığınız olan ağınızdan para kazanmanıza yardımcı olacak ideal iş ortağıdır.

Tanışma toplantımız için bize ulaşın, sizi ziyaret edelim.

ARKİTEK’in ürün/üretici-bağımsız IP Omurga Ağ Çözümü; ses, video, veri taşıma ve abone servisleri için için operatörlere ve internet servis sağlayıcılara ölçeklenebilir, güvenilir, yüksek performanslı bir ağ taslağı sunar. Çözüm içerisinde yerleşik olarak bulunan güvenlik, ağ cihazı, ağ ve uygulama seviyelerinde derinlemesine savunma sağlar. Uçtan uca QoS ile tüm ağ kaynakları en verimli şekilde kullanılır.

Tümleşik Paket Omurga Ağı (CPBN) Çözüm Özeti (Mantıksal)
Tümleşik Paket Omurga Ağı (CPBN) Çözüm Özeti (Mantıksal)

ARKITEK’in CPBN çözümü, mobil çekirdek ve bütünleşik metro ağları için geniş bantlı paket veri hizmetlerini, MSS ve IMS’i de destekleyen çok fonksiyonlu bir IP altyapısı sunar. Telekom kalitesinde güvenilirlik sağlamak ve uçtan uca IP’ye verimli bir geçişi desteklemek için geliştirilmiştir. CPBN, kritik IP altyapısının devreye alınmasını hızlandırır ve bir operatör için uygulama maliyetlerini ve risklerini en aza indirir. ARKITEK’in Profesyonel Hizmetler Ekibi, operatörün ağ altyapısının, devam eden yönetim ve eğitim hizmetlerinin başarılı bir şekilde tasarlanmasını, entegrasyonunu ve sunulmasını sağlar.

CPBN, performans, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, sağlamlık ve yönetilebilirlik konularını göz önünde bulundurarak hem POP içi hem de POP’lar arası iletişim için eksiksiz bağlantı çözümleri içeren çok hizmetli bir IP altyapı çözümüdür.

CPBN tüm çekirdek ağ ekipman ve sunucuları birbirine bağlar. Ayrıca, Çekirdek Ağ, Servis Ağı, Radyo Erişim Ağları ve GPRS Roaming Exchange (GRX), İnternet ve Kurumsal siteler gibi harici ağlar arasında gerekli IP bağlantısını sağlar.

Optimal Tasarım

Bütünleşik taşıma ağı tasarımının, mobil backhaul ve paket omurgası yoluyla IP RAN’dan sabit / mobil çekirdeğe kadar verimli, trafiğe duyarlı taşıma yetenekleri sağlaması gerekir. Bununla birlikte, transport ağını ölçeklendirmek önemli bir sorundur. Artan abone erişim hızlarıyla, radyo baz istasyonundan çıkan ve BSC veya RNC’de sonlanan bir ulaşım ağı kritik bir tıkanıklık haline gelebilir ve kullanıcı deneyimini azaltabilir.

Operatörler için Faydaları

ARKITEK’in CPBN çözümü operatörlere aşağıdaki avantajları sunar:

Güvenilir abone hizmetleri sunar. Yüksek kullanılabilirliğe sahip ağ tasarımı, jitter, gecikme ve paket kaybı gibi konular IP altyapısı için aşılması gereken büyük zorluklardır ve bunları aşmak ve bir operatörün güvenebileceği gerçek zamanlı hizmetler sunmak için ARKİTEK yetkinliğini ve deneyimini kullanırız.

Daha az risk. 1999’dan beri paket ağları tasarlayıp uygulayan ekibimiz dünya çapında 50’den fazla müşteri ağı kurulumuna katıldı. CPBN, deneyimli profesyonel hizmetler ile desteklenmekte ve geçerliliği kanıtlanmış bir referans çözümdür. Uçtan-uca IP’ye geçiş için operatörlere düşük riskli bir yol sunarken otomasyon da dahil olmak üzere modern teknolojileri destekler.

Hizmetlerin daha hızlı devreye alınması ve gelir artışı. Temel CPBN referans tasarımı uluslararası standartlara dayalı, uçtan uca belgelendirilmiş ve doğrulanmıştır. Bu güvenilir tasarım, birden fazla üreticiden ısmarlama bir çözüm tasarlandığında ortaya çıkan değerlendirme ve entegrasyon görevlerini ve maliyetlerini azaltarak, hizmete alma sürelerinin daha hızlı ve verimli olmasını sağlar.

Ağ maliyetlerini düşürür ve yatırım verimliliğini en üst düzeye çıkarır. CPBN, MSS, IMS ve LTE / EPC’ye geçiş de dahil olmak üzere iyi planlanmış bir yol haritası ile uzun vadeli bir çözümdür. Gelecekte oluşacak yüksek trafik yüklerini destekleyebilen modüler ve ölçeklenebilir bir mimari platform sunar.

Tahmin edilebilir farklılaştırılmış hizmetler sunar. Gerçek zamanlı gereksinimleri olan (ses ve video gibi) trafik akışı, e-posta, internet’te gezmek vb. gibi her bir trafik türünün kendisine atanmış bir QoS sınıfı vardır ve uygulama gereksinimlerine uygun deterministik hizmet verilebilir.

Operatörler, kullanıcılar ve trafikleri için güvenli bir ağ altyapısı sağlar. Bu, özellikle abone faturalandırma verileri, O&M ve sinyalleşme trafiğini de IP altyapısı üzerinden taşıyan operatörler için gerçek bir tehdittir. CPBN, iç ve dış kaynaklardan gelen tehditlere bakarak, güvenlik için bütüncül bir yaklaşım sergiler ve operatöre özel çok katmanlı bir mimari kullanarak çözüm üretir.

Küçükten büyüğe ölçeklenebilir bir büyüme sağlar. CPBN, önceden tanımlanmış site türlerini, modüler çözümleri ve ölçeklenebilir ağ öğesi platformlarını kullanarak, abone sayısı ve trafik artışını barındıracak şekilde büyüyebilen bir ağ çözümü üretmek için ölçeklenebilir bir mimari kullanır.

Abone Kaybını Azaltın

Çoğu iş stratejisinin temel amacı, abone kaybını azaltmak ve ARPU’yu arttırmaktır. Aboneler birçok seçeneğe sahip olduklarından, kullanıcıları elde tutmanın anahtarı, sürekli olarak üstün ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak olmuştur. Yüksek kalitede bir deneyim sunmak (QoE), gelişen teknolojilerle ölçeklendirmek ve kullanıcı trafiğini artırmak için tasarlanmış birleşik bir ulaşım ağı gereklidir. Servis sağlayıcıların ayrıca şebekenin adil kullanımını sağlamaları ve servis seviyelerini ve güvenilirliklerini garanti eden premium servisler için daha yüksek fiyatlar talep etme kabiliyetlerini korumaları da gerekir.

Profesyonel Hizmetler

CPBN çözüm tasarımını geliştirmek, ağ kurulumunu kolaylaştırmak ve hizmet içi operasyonu yönetmek için tamamlayıcı profesyonel hizmetler ARKİTEK tarafından sağlanmaktadır.

Tecrübeli ve bilgili ekibi ile ARKİTEK, operatöre özel gereksinimlere göre yeni bir mobil çekirdek IP altyapısını özelleştirebilir ve uygulayabilir. ARKİTEK, kapsamlı ve proaktif ‘Çözüm Düzeyinde Destek’ de dahil olmak üzere, ağ ve hizmet tasarımı, uygulama ve hizmet içi ağ desteğinin tüm boyutları için ticari ve teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

CPBN çözümü kullanılarak önemli tasarruflar sağlanabilir. Bu tasarruflar, yaygın olarak görülen ve birden fazla üreticinin teklifine dayanan parça parça bir çözümü tasarlamak ve entegre etmek için iç kaynakları kullanmak şeklindeki alternatif yaklaşımla karşılaştırıldığında elde edilir. Böyle bir yaklaşım iç kaynakların haftalarını hatta aylarını alır, parça parça ağ çözümünü ölçeklendirme, taşıma ve bakım destek ile ilgili birçok risk getirir. Sonuçta daha fazla harcama yaparsınız, riski artırırsınız ve ARKİTEK’in CPBN çözümünü kullanmakla karşılaştırıldığında çözümü hizmete sokmak daha uzun sürer.

ARKİTEK’in profesyonel hizmetleriDanışmanlık“, “Sistem Entegrasyon” ve “Özel Geliştirme“, “Uygulama ve Yazılım Test Etme” ve “Mühendislik Hizmetleri” olmak üzere beş ana başlık altında toplanmıştır. Bütün bu hizmetler, sizlere ilgili çözümün/projenin denetiminden tekliflendirilmesine, uygulanmasından destek hizmetlerine, kapasite artışı/genişlemesinden gerektiğinde taşınmasına kadar yaşam döngüsü boyunca ihtiyacı olacak uzmanlık ve güvenceyi sağlamak için tasarlanmıştır.