İnternet TV ve video içerik tüketiminin artması, mevcut video hizmetlerinin de her gün daha da yüksek kalitede içerik sunmaları operatör ağlarındaki trafik hacimlerini hızla artırıyor. Günümüzde, internet TV ve video, tüm İnternet trafiğinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Her yeni mobil genişbant teknolojisi ve kırdıkları hız rekorları medyada fazlasıyla yer alırken, sabit genişbant ağların hala en ağır yükü kaldırdığı gerçektir. Toplam sabit genişbant abone sayısı, mobil abonelikler kadar hızlı büyümüyor olabilir; ancak sabit abonelerin trafik tüketimi her yıl iki katına çıkmaktadır.

Trafik hacim ve çeşitliliğindeki büyüme, ağ operatörleri için hem fırsatlar hem de zorluklar getirir. Bir yandan, internet hizmetleri, insanların hayatlarının gittikçe daha fazla vazgeçilmez parçası olarak, iş dünyası, eğitim, sosyal etkileşim ve eğlence gibi alanlarda da önemli hale geliyor. Bu, yepyeni gelir fırsatları sağlar. Öte yandan, muhtemel büyüme, ağ yükseltmelerinde yatırım yapılmasını gerektirir ve bu yükseltmelere ek işletme giderleri de eklenir. Bu yatırımların getirisini en üst düzeye çıkarmak ve işletme maliyetlerini en aza indirmek için modern stratejiler gerekmektedir. Özellikle, son kullanıcı deneyiminin yüksek kalitede olmasını sağlamak için ağ kapasitelerini aşırı yükseltmek gibi klasik yaklaşımlar, projelerin kârlılığını engelleyici bir şekilde pahalı ve verimsiz olacaktır.

Bunun yerine, ağlar daha akıllı hale gelmelidir. Ağlar, son kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak ve mevcut ağ kaynaklarının adil kullanımını sağlamak için uygulama türlerini, son kullanıcı cihazlarını ve son kullanıcı tercihlerini tanımalıdırlar. Ağlar daha da basitleşmeli, dolayısıyla daha ucuz hale gelmeli, yeni zekâlarını güçlendiren karmaşıklığı gizlemelidirler. Nadir de olsa bir arıza durumunda, abone hizmetlerinin sürekliliği için, sağlamlık ve yedeklilik de dahil olmak üzere birinci sınıf esneklik sağlamalıdırlar.

Çözüm

ARKİTEK’in sabit genişbant abone sonlandırma çözümü, internet servis sağlayıcılarına, her zaman endüstri standartlarına, yerel düzenlemelere, kabul görmüş yöntemlere ve uygulamalara uyumlu, kendi veya paylaşılan şebeke altyapılarını hızlı ve verimli bir şekilde kullanmak, optimize etmek ve büyütmek için bir taslak sunar.

Tanışma toplantımız için bize ulaşın, sizi ziyaret edelim.

ARKİTEK’in üretici-bağımsız sabit genişbant abone sonlandırma çözümü, QoS destekli farklılaştırılmış servisler sayesinde ses, video ve veri taşımak için yüksek ölçeklendirilebilir, güvenilir ve garantili performans sağlayan çok servisli bir ağın kurulması ve işletilmesi için her ölçekteki hizmet sağlayıcı ve şirketlere sağlam bir taslak sunar. Yerleşik güvenlik özellikleri, aktif ağ bileşeni, ağ ve uygulama seviyelerinde derinlemesine savunma sağlar.

Tasarım Seçenekleri ve Esneklik

Sabit genişbant abone sonlandırma çözümümüz, servis sağlayıcıların herhangi bir ölçekte, coğrafi kapsamda, operasyonel ve iş modellerinde (perakende, toptan veya her ikisi) teknik ve operasyonel gereksinimlerini ele almaktadır. Öncelikle gereksinimlerinizi iş hedefleriyle birlikte anlamak için sizinle birlikte çalışır, teknik, operasyonel ve bütçe gereksinimlerinize her zaman mevcut yönetmeliklere uygun ve yerel yasalara uygun olarak mükemmel bir uçtan uca çözüm sunarız.

Yedeklilik

Çözüm, en yüksek SLA’ları karşılamak için farklı katmanlarda maksimum esneklik, sağlamlık ve yedeklilik sunar. Abonelere ait fiziksel / mantıksal devreler ile oturumlar, yedekli kutulara ve / veya kartlara ve aynı kutu içindeki arabirimlere dağıtılabilir. Abone oturumlarına ait durum bilgisinin korunduğu ve korunmadığı yüksek kullanılabilirlik senaryoları (aktif ekipman tarafından desteklendiği sürece) çözüme dahil edilmiştir.

Ölçeklenebilirlik ve Başarım

Toplam abone sayısı, ilgili servisler ve abone başına ortalama indirme hızı, çözümün boyutlandırılmasındaki kilit parametreler olsa da, abonelerinize en yüksek erişim ve hizmet kalitesini sunabilmeniz için, tüm ölçeklendirme değişkenlerini de hesaba katarak (çerçeve / paket ek yükü, işlemci sınırlamaları, yedeklilik gereksinimleri, abone ayağa kaldırma oranı, QoS, vb.) mümkün olan en yüksek başarımı sağlarız.